Контекстуална рекламаSEO оптимизацията все повече и повече се превръща във важен фактор, поради което компаниите наддават към добре насочени ключови думи все повече и повече средства. В рамките на големите алгоритмични предели, в мрежата на Google можете да откриете милиони взаимносвързани страници, представящи различни фирми под формите на рекламни карета и в зависимост от контекста на съдържанието и извършените търсения.

Контекстната реклама в продължение на почти 10 години с всеки изминал ден привлича вниманието на все повече компании, заради възможността за висока ефективност, която предлага.

Но за да получите по-добро разбиране на контекстната реклама е добре да прочетете нашата статия по тази тема и да разберете три ключови понятия.

Съдържание в мрежата
Контекстуалната реклама се появява в голям брой сайтове, наречени колективни мрежи. Ако използвате AdSense системата на Google, а след това дисплейната мрежа на същата компания, то именно това ще е мястото, където ще бъдат обслужвани вашите реклами.

Интелигентно ценообразуване
Това е безплатна, автоматизирана функция, която помага за намаляването цената на PPC бидовете за конкретни страници в дисплейната мрежа на Google. Интелигентното ценообразуване работи в непрекъснат режим, като се анализират ключови думи и фрази, историята на даден уеб сайт и реализациите, вида на сайта, където се показва рекламата, както и множество други фактори. След това тази информация съвкупно се използва в рамките на сложен алгоритъм, за да се определи до колко добре ще се представи дадения обект, посредством нея. Тази оценка от своя страна е важна и при самото ценообразуване.

PPC и CPM
В света на контекстната реклама съществуват 2 вида ценови модели – такъв, при който се плаща за всеки клик (PPC) и такъв, при който се плаща цена за 1000 клика (CPM).

PPC е доста очевидно. Вие плащате определена сума всеки път, когато някой потребител кликне върху рекламата ви. При този модел, маркетолозите могат да оферират за разположения на рекламите си с по-високи оферти, което дава приоритет на разположението в дадената интернет страница, където се изобразяват.

При CPM от друга страна, плащате на всеки хиляда пъти изобразяване на рекламата ви в мрежата. Този модел е чудесен за изграждането на голяма информационна марка, тъй като методът за реклама е по-евтин от PPC и генерира голяма видимост за вашият продукт.