ОРГАНИЗИРАНЕ НА PPC & ADWORDS КАМПАНИИ  

 

 

Необходимо е наличието на практически опит и съвкупност от професионални умения за създаването на успешни платени рекламни кампании, които да донесат реална полза за бизнеса, който се възползва от тях. Неправилният подбор на ключови думи, рекламни послания и неправилното разпределение на рекламния бюджет ще доведе единствено да неефективност на организираната рекламна кампания.

Дигитална агенция Валбонет, има десетки успешно реализирани PPC кампании зад гърба си в AdWords, Facebook и Яндекс, отчитайки високи резултати на българския, руския и английския пазар.

Каква е целта на PPC кампаниите?

С тяхна помощ рекламодателя получава повече посещения към своя сайт от таргетирани посетители като по този начин увеличава шансовете си за продажба. Плаща се единствено при извършено действие от страна на посетителя (клик върху реклама), в резултат, на което той попада във сайта.

Какви са предимствата?

  • По-бързи резултати;
  • Плаща се само при посещение;
  • Таргетирани посетители;
  • Възможност за реализиране на повече продажби, в резултат от успешно представяне на кампанията;
  • Едни от най-ниските цени за реклама в сравнение с другите канали;
  • Един от най-ефективните методи;
  • PPC рекламата заема най-голям дял (заедно с SEO) като метод за платено популяризиране на дадена фирма в интернет;

 Колко струва?

Комисионната, която дигитална агенция Валбонет изисква за организирането и поддръжката на рекламни кампании зависи от рекламният бюджет, нишата и конкуренцията, както и от рекламната мрежа, за която се организира PPC кампанията.