1. Използване на хеадинг

Използването на h1, h2, h3,… etc. е много важно – както е важно и да се използва осн. ключова дума/фраза самостоятелно или в комбинация с други думи в заглавията и подзаглавията. Важно е и текста да е подреден – например:

<h1>Заглавие на текста</h1>

<h2>Подзаглавие на текста</h2>

<p>Текст, текст, текст…</p>

Това би била една добра структура и подреденост, която ще помогне на Google бота да обходи по-лесно страницата и ще трупа позитиви относно класирането.

Нежелателно би било, например, подобна подредба:

<h2>Подзаглавие на текста</h2>

<p>Текст, текст, текст…</p>

<h1>Заглавие на текста</h1>

<p>Текст, текст, текст…</p>

Не е фатално, но все пак основната роля на h1 тага е да покаже главното заглавие на текста, а не някой абзац от него.

Изключително грешно би било да използвате няколко пъти тага <h1></h1> в текста, защото един текст може да има само едно главно заглавие, но няма проблем да използвате няколко пъти <h2></h2>, защото един текст може да съдържа няколко подзаглавия.

Например:

Правилно:

<h1>Заглавие на текста</h1>

<h2>Подзаглавие на текста</h2>

<p>Текст, текст, текст…</p>

<h2>Подзаглавие на текста</h2>

<p>Текст, текст, текст…</p>

<h2>Подзаглавие на текста</h2>

<p>Текст, текст, текст…</p>

Грешно:

<h2>Подзаглавие на текста</h2>

<h1>Заглавие на текста</h1>

<p>Текст, текст, текст…</p>

<h1>Заглавие на текста</h1>

<p>Текст, текст, текст…</p>

<h1>Заглавие на текста</h1>

<p>Текст, текст, текст…</p>

2. Гъстота на ключовата дума

SEO специалистите имат различни мнения по отношения броя пъти, която ще бъде използвана една ключова дума в текста. Някои се съобразяват със големината на самия текст, а други си имат минимум брой пъти, за използването на самата кл. дума/фраза в дадения текст.

Всички, обаче са единодушни по отношение на едно нещо: кийуърд стъфинга не е желателен и по-скоро би навредил на „оптимизирания сайт“ по отношение на позициите му в Google, отколкото да му помогне. Освен това текста става „непривлекателен“ за самите читатели и те едва ли биха желали да си закупят продукт или да си поръчат услуга, след като всяка втора или трета дума в текста се повтаря.

3. Вътрешна свързаност – ако имате малък корпоративен сайт и сте решили да го оптимизирате, то вероятно той се състои от няколко странички. Това ще направи по-лесно свързването им една с друга.

On-Page оптимизацията не се състои само в „линкването“ на текстове, а в преглед и оптимизация на цялата структура на оптимизирания уеб сайт. Въпреки това, създаването на „вътрешна мрежа“ между отделните страници на сайта ще помогне на Google бота да „обходи“ по-лесно уеб сайта ви, тъй като всеки линк ще го отвежда до следващата и по-следващата страница…

4. URL на страниците. Ако сте решили да правите оптимизация на бг сайт, то тогава вероятно той ще включва и бг заглавия – тоест, изписани на кирилица. Това означава, че при използването на wordpress или др. cms система, автоматично ще бъде зададен урл адрес на кирилица (ако сте направили съответните настройки в permalinks).

Например:

Име на статия: „10 страхотни места“.

линк: http://primerensait.com/10-страхотни-места/.

След това, ако решите да оптимизирате тази страница и правите линк билдинг, то при копиране на урл-адреса, ще се получи подобен линк:

http://primerensait.com/10-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/

Не само, че е дълъг, нечетим от потребителите, но и при линкване на този адрес, ще оптимизирате реално урл:

http://primerensait.com/10-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/

а не

http://primerensait.com/10-страхотни-места/

нищо, че водят към една и съща страница и са едно и също нещо.

Затова препоръчваме използването на латиница в url-адресите.

Например:

Добър вариант:

http://primerensait.com/10-страхотни-места/

Още по-добър и препоръчителен вариант:

http://primerensait.com/10-strahotni-mesta/

По този начин, където и да копирате втория url адрес, той ще се появява еднакво навсякъде. И спокойно – Google разбира много добре какво сте написали и дори да потърсите в търсачката:

„10 страхотни места“, пак ще ви се зачете url адреса, написан на латиница.