АлгоритъмКогато някой seo специалист говори или пише съвети, препоръки или някаква друга информация свързана с оптимизация и ppc реклама, често споменава думичката алгоритъм, свързвайки я с тези, използвани от Google. Но какво представлява всъщност алгоритъма?

При извършването на аритметични действи, пресмятане на числени стойности на алгебрични изрази, построяване на геометрични фигури, както и в много други случаи, и то не само в математиката, а в различни области на науката и практиката, ние използваме алгоритми. Много често при извършване на определена дейност не осъзнаваме, че използваме алгоритъм, и това е напълно естествено, защото съответните алгоритми са вече добре овладени правила, по които смятаме, чертаем, сменяме един телевизионен канал с друг, управляваме автомобил и т.н.

Алгоритъмът като понятие се въвежда в математиката по повод изграждането на системи от правила за извършване на четирите аритметични операции. Но алгоритми използва и създават много хора в пряката си служебна и лична дейност, която най-често няма нищо общо с математиката. Компютрите работят под управлението на алгоритми, а самите те са автомати за изпълнение на алгоритми. Всичко това определя важността на алгоритмите не само в ит, а изобщо.

От много време хората, които често извършват пресмятания, използват калкулатори. Това спестява време и гарантира по-голяма надеждност за вероятността на пресмятанията. Има случаи обаче, при които и без калкулатор бихме могли да получим същия ефект, извършвайки пресмятанията наум. Ето един такъ случай. Искаме да повдигнем на квадрат двуцифрено число, завършващо на цифрата 5.

Например 75 на квадрат. Може би вие знаете резултата наизуст и тогава вече имате отговора. Ако пък не го знаете, не е необходимо да посягате към химикалката и листа хартия, нито към калкулатора. Можем да постъпим по следния начина.

Числото 75 е двуцифрено и 7 е цифрата на десетиците. Умножаваме 7 със следващото го естествено число, което е 8, и получаваме 56. Към така полученото число „залепваме“ отзад числото 25 и получаваме 5625. Това е и крайният резултат. Нека сравним това число с резултата, който ще получим, като използваме калкулатор. Нашият резултат е верен!!!

Да проверим с друго число. Например 45 на квадрат. Използвайки същата проста схема, непосредствено получаваме: 4*5=20, тоест получаваме 45 на кв. = 2025. Да проверим с калкулатор и този резултат. И в този случай нашите „автоматизирани“ пресмятания са верни. Може би ние сме много близо да открием метод за „бързо“ повдигане на квадрат на двуцифрени числа, завършващи на 5.