Няма значение колко добър е вашият продукт или услуга, която предлагате. Ако не го/я рекламирате, никой няма да разбере за нейното съществуване. Разковничето при създаването на реклама се състои в съотношението: похарчена сума-ефективност. Ефективността трябва да е максимално голяма като се използва колкото се може по-малък бюджет за постигането й. Именно това прави една реклама успешна!

Особено за малкият бизнес, който разполага с ограничен бюджет за реклама, той трябва да се използва по възможно най-добрия и ефективен начин.

Тези кратки съвети ще ви помогнат да определите, усвоите и получите възможно най-добра изгода от вашата реклама.

1. Определяне на таргет групата и цел на рекламата.

Определянето на таргет групата ще предотврати безцелното пръскане на парични средства за всевъзможна реклама – просто заради самата възможност да се рекламира.

Например, има сайтове за козметика, позволяващи да се постави реклама в тях. Има и сайтове свързани с автомобили, където може да се рекламира срещу заплащане. Нека приемем, че и двата типа сайт принадлежат на една и съща медийна компания, в чиято рекламна мрежа можете да поръчате определен брой импресии.

Нека кажем, че вашият бизнес е свързан с продажбата на автомобилни гуми и аксесоари.

В този случай, ако решите рекламата да бъде поставена в цялата рекламна мрежа, тя ще се показва и в сайта за автомобили, и в този за козметиката, таксувайки ви за отчетените импресии.

В този случай рекламната кампания би била неефективна, тъй като освен пред таргетирана аудитория (сайта за автомобили), рекламата ще се появява и при нетаргетирани потребители (сайта за козметика).

Разбира се, това е един по-общ пример, тъй като има много фактори, чрез които може да се определи дали една аудитория е таргетирана или не е.

2. Определяне на бюджетът за реклама – това ще спомогне за правилното разпределение на паричните средства, предвидени за реклама.

3. Избор на типове реклама и места, където да се постави в интернет – например банери, текстови карета, бекграунд, видео и т.н. Организиране на кампании в AdWords или др. рекламни агенции.