(Цените и таксите се определят по търсене на ключови думи и позициониране в интернет търсачките Google и Yahoo, включително и трафика към вашият интернет сайт!)

1. За първите пет одобрени клиента за услугата VWD Уеб Дизайн за следващите пет месеца за позициониране и трафик 0 лева разходи. (В уеб сайта на Валбо Нет ЕООД ще бъде публикувана информация за първите пет клиенти, които са одобрени за стартиране на услугата VWD).
2. Задължително еднократно плащане до петнадесет дни от публикуване на уеб сайта ви в интернет пространството годишна такса за членство (плащане по банкова сметка)- 100 лева.
3. Ако уеб сайта ви е позициониран в търсачката Google и/ или Yahoo от тридесета (30, 31…) позиция (след плащане на едногодишния членски внос от 100 лева), нямате изобщо трафик или имате трафик до сто четирдесет и девет уникални влизания на месец не дължите нищо на Валбо Нет ЕООД или имате разход от 0 лева на месец!
4. Ако уеб сайта ви не е индексиран от търсачката Google и/ или Yahoo не дължите нищо на Валбо Нет ЕООД или имате разход от 0 лева на месец!
5. За позициониране на интернет сайт от 21 до 30 позиция в (Google и/ или Yahoo) търсачките- 20 лева на месец.
6. За позициониране на интернет сайт от 11 до  20 позиция в (Google и/ или Yahoo) търсачките – 50 лева на месец.
7. За позициониране от 6 до 10 позиция в (Google и/ или Yahoo) търсачките – 100 лева на месец.
8. За позициониране в първите пет позиции  в (Google и/ или Yahoo) търсачките – 190 лева на месец.
9. За трафик в уеб сайта ви до 149 уникални влизания на месец – 0 лева на месец.
10. За трафик в уеб сайта ви от 150 до 500 уникални влизания на месец – 70 лева на месец.
11. За трафик в уеб сайта ви oт 501 до 850 уникални влизания на месец – 100 лева на месец.
12. За трафик в уеб сайта ви oт 851 до 1100 уникални влизания на месец – 160 лева на месец.
13. За трафик в уеб сайта ви oт 1101 до 1450 уникални влизания на месец –  220 лева на месец.
14. За трафик в уеб сайта ви от 1450 и повече уникални влизания на месец – 280 лева на месец.

Цените са с включен ДДС.

(Трафика се следи и изчислява на месец по данни от сървъра за уникални влизания по IP адрес)
В интернет сайта ще бъде поставен каунтер за информация за уникалните влизания на ден и месец.
Не може предварително да се фиксира (да се изисква) позициониране в търсачките и/ или да се фиксира трафик във вашия интернет сайт.
В цените са включени и платени реклами в Google, като всеки клиент може да реши по негово желание да увеличи месечната такса за платена реклама (препоръчва се да се направи след втория месец от стартиране на уеб сайта).
Платена реклама на вашият интернет сайт, която се показва на първа страница на Google не се счита за позициониране при търсене по ключова дума.
Има възможност за договаряне на плащане и други условия не описани по горе.

Виж ефекта от ползване на услугата VWD Уеб Дизайн

Пример за месечно плащане за ползване на интернет услугата VWD Уеб Дизайн :
Вашият сайт www.yourname.com е създанен и активен, като вие сте публикували информация в него за продажба на дрехи втора употреба  в България.
•    При търсенe по ключови думи „дрехи втора употреба” в www.google.bg вашият сайт www.yourname.com е позициониран на петнадесета  позиция на първа страница в търсачката (50 лева);
•    Имате четиристотин и осемдесет уникални влизания на месец във вашият сайт (70 лева);
В началото на следващия месец вие дължите за предходния на Валбо Нет ЕООД сумата от  120 лева.

search-google

търсене и платени реклами в google

П.С. Всеки член, който ползва  услугата VWD и даде техническа, административна или друга препоръка или  окаже съдействие за ползване на услугата и Валбо Нет ЕООД  се съобрази с нея, то клиента получава бонус от три дължими месечни такси.