post

Рекламата изглежда лесен процес, особено за тези, специализирани във видео и дизайн обработката. На пръв поглед, за повечето хора е важен дизайна и структурата на рекламното послание и доста специалисти в съответните „технически“ сфери считат, че могат да се справят.

Това, което обаче е важно в една реклама е това тя да продава, посланието, съдържащо се в нея. Да изпълни целта, за която е предназначена и да бъде показана в точният момент.

Именно с това са свързани и видовете реклами според жизненият цикъл. Те са свързани с жизненият цикъл на даденият продукт/услуга и точните моменти за представянето на определена реклама, имаща определена цел. Това изменение, което се получава по време на жизнения цикъл на дадената стока се нарича рекламна спирала.

Ето и кои са видовете реклами, според жизнения цикъл:

Въвеждаща реклама
Тя се осъществява още в самото начало – в началната фаза на жизненият цикъл на една стока. Това налага обикновено изграждането на план за пробив като той може да е различен в зависимост от различни фактори като вида стока, който ще се представя, за кого е предназначена и т.н. Въвеждащата реклама обикновено се стартира още преди дадената стока/и да бъде пусната/и на пазара като целта е да се запознае целевата група с марката и да бъде предизвикан потребителски интерес. Това налага използването на големи рекламни бюджети за обхващане на съответните аудитории, а направената инвестиция за този вид реклама е за сметка на печалбата (тоест компенсира се при по-нататъшните фази).

Вторият вид реклама от жизнения цикъл е поддържащата, която се нарича също така и утвърждаваща. Целта й е рекламиращият да затвърди и запази „завоюваните” позиции на целевия пазар, стабилизирайки и постепенно разширявайки търсенето.Тук от значение е формирането на висока степен доверие към марката. При тази фаза също така е важно и отчитането на конкурентният натиск.

Третият вид е т.н. „напомняща реклама”.

Нейната цел е да поддържа в съзнанието на потребителите – така да се каже, всички качества на дадената стока, с които тя изпъква пред конкурентните и заради, които потребителите са фенове на марката.
Тези видове реклама, които се използват по време на жизненият цикъл на стоката, имат за цел да послужат при внедряване нарастване, зрелост и спад на даденият продукт през определено време.