Изисквания за стартиране на услугата VWD Уеб Дизайн

1. Да декларирате, че имате нужда от изработка на интернет сайт.
2. Да дадете съгласие за показване на вашия бизнес в публичното пространство и ползване на данни за популяризирането му.
3. Да сте регистрирана търговска фирма или друга регистрирана  организация (да присъствате в БД на Търговски регистър).
4. Съгласни сте във вашия уеб сайт да съдържа реклама на Валбо Нет ЕООД.
5. Попълване на електронна формата за регистрация.
6. Одобрение от  Валбо Нет ЕООД за стартиране на изработка на уеб сайт (всеки одобрен ще бъде уведомен по e-mail).
7. Предоставяне по електронна поща или адрес на заверени документи  удостоверяващи регистрацията на вашата фирма.
8. Предоставяне от клиента на пълния текст и снимки от първата до последната страница за вашия интернет сайт или друго договорено с договор за изработка на интернет сайт с Валбо Нет ЕООД..
9. Всеки член на Валбо Нет ЕООД трябва да е съгласен с условията за ползване на услугата и да е запознат с цялата информация в сайта.