Ландинг страница – за повече продажби

Лендинг страница

Перфектна структура

Ландинг страница/лендинг страница (или както искате я наричайте), може да бъде изключително полезна при организирането на онлайн рекламни кампании. Тя е особено полезна при организирането на промоции или при систематизирано показване на Вашите услуги пред потенциалните клиенти.

Нейната ефективност е голяма, когато се използва най-вече в комбинация с други методи за реклама (например PPC реклама, имейл маркетинг и др.).

Но какво представлява една ландинг страница? Read More