Онлайн стратегия

При създаването на онлайн стратегия за популяризирането на даден сайт е необходимо да бъдат включени всички възможности и канали, чрез които може да се разпространи даденият сайт и да се популяризира сред таргетирана аудитория.

Идеята тук е сформираният рекламен бюджет, пригоден за онлайн популяризиране, да се използва максимално ефективно. Целта с минимум действия, да се постигнат максимум резултати.

Това означава, че няма смисъл да се хаби енергия, време и пари за популяризиране на корпоративният сайт или онлайн магазин на места, където няма потенциално заинтересовани потребители.

Например, да приемем, че трябва да се изгради онлайн стратегия за популяризирането на корпоративен сайт на фирма, която продава хидравлични машини. В този случай, потенциалните клиенти са много по-малко на брой. И социалните канали – като използването на facebook, twitter и т.н., би било излишно, тъй като там е твърде вероятно да не бъдат открити потенциални клиенти. Също така, публикуването на сайта в различни директории за статии също би било излишно от гледна точка на привличане на потенциални клиенти оттам, тъй като заинтересованите от хидравлични машини едва ли биха били привърженици на директория за статии, в която преобладават най-вече текстове за туризъм, мода, бизнес услуги и т.н., а тези, свързани с хидравличните машини се броят на пръстите на едната ръка.

Тоест, в този случай по-добър вариант би бил да се наблегне върху оптимизацията за Google и реклама в Google, например. Така, когато някой потърси фирма, предлагаща хидравлични машини, той ще се отнася към графата „заинтересовани потребители“, което го прави потенциален клиент. Така той ще попадне на вашия сайт и има шанс да се превърне в реален клиент.

В друг случай, например при наличието на онлайн магазин за дрехи, наличието на присъствие в социалните мрежи (освен seo оптимизация и ppc реклама), би бил един отличен вариант за разширяване на обсега, аудиторията и най-вече увеличаване на продажбите.

Ето защо при изготвянето на стратегия онлайн за разпространение на сайт, трябва да се помисли дали има смисъл да се отделя ресурс той да се популяризира на определени места, само защото е възможно – или това не би било ефективно.