SEO копирайтингът заема главно място в етапите по провеждане на SEO оптимизация за търсачки. Основните задачи на SEO копирайтинга се състоят в създаването на уникални четими текстове, в които е отчетена плътността на ключовите думи.
SEO копирайтингът кардинално се различава от обичайния контент, който присъства на страниците на многобройните сайтовете в Интернет. Майсторите на SEO копирайтинга успешно балансират между границата за нормално възприятие на текста от читателя и възможността за употреба на максимално количество ключови думи и фрази. За съжаление много хора забравят, че текста, преди всичко, е предназначен да информира читателя. Много често се случва страниците на даден уеб сайт да се пълнят със сложен за възприемане текст, и в много случаи препълнен с често повтарящи се ключови фрази. В резултат на това подобен ресурс автоматично се превръща в недостатъчно полезен за посетителя. Търсачките възприемат подобни крайности като опит да се измами системата.
Съществува ли „златна среда“, която да осигури информативен и в същото време интересен атрактивен ресурс?
Съществува, разбира се, и майсторите на SEO копирайтинга отдавна „плуват“ там, като задължително се придържат към определени правила.
Ето и някои от тях:

  • Уникалност на контента.

Единици са сайтовете с уникален и, едновременно с това, интересен контент. Повечето от тях банално въвеждат вече съществуващи текстове. Този ресурс е обречен на „гниене“.

  • Важната информация – в горната част на страницата.

За да се улесни читателят, важната информация се поставя в горната част на страницата. Посетителят иска веднага да узнае доколко полезен за него е ресурса, на който е попаднал. Копирайтъра трябва да умее да му поднесе есенцията още в началото. Желателно е обемът на текста да се ограничи до 500 думи.

  • Неграмотно написаният текст, задължително получава слаб (2)..

Огромният брой стилистични, граматични, синтактични грешки отвличат вниманието от текста, смисълът и интереса се губят… Посетителят е раздразнен, много скоро ще напусне страниците на сайта, даже го прави, и никога няма да се върне към него отново.