post

Вероятно всеки ден попадате на десетки реклами – било то по телевизията, от брошури, билбордове, интернет реклама, рекламни имейли и т.н. Някои брандове инвестират изключително много средства, поради което са лесно разпознаваеми за много от нас.

Когато компанията е голяма, а рекламният бюджет е също голям, то тогава фирмата може да си позволи наемането на маркетинг експерти – един или цял екип, които да се погрижат за цялостната стратегия и по цял ден да се занимават само с рекламата и подобряването на продажбите, на дадената фирма.

За повечето малки български бизнеси, обаче, „големият бюджет за реклама” е нещо, което не присъства като понятие в техния бизнес. Тоест, няма как при наличието на малък пазарен дял и ограничени ресурси да се постигне онази видимост, да се достигане до толкова голяма таргет група и използване на всички видове рекламни канали, колкото могат да си позволят големите компании, с голям бюджет за реклама.

В този ред на мисли е необходимо собствениците на малки компании да помислят как могат да разширят дейността, пазарния си дял и да увеличат продажбите, базирайки се на текущата ситуация, в която се намират и с помощта на текущите средства и инструменти, с които разполагат.

На първо място трябва да се помисли за стратегията. За целта е добре първо да се направи проучване на пазара и какви са възможните начини за рекламиране, които биха били ефективни. Дали вашата таргет група посещава мястото, където бихте могли да рекламирате?

Следващата стъпка, след проучването на най-подходящите рекламни канали е да проучите цените. Все пак, малките компании разполагат с ограничен бюджет. Поради тази причина е необходима пестеливост. Най-добре е да се изберат тези места за реклама, които предлагат добро съотношение между резултати и цена.

Следващата стъпка е да пуснете рекламата в действие.

Какво следва после? Може да „потекат” продажби, но може и да няма такива. В зависимост от това колко добра е вашата реклама и до колко е таргетирана по интереси аудиторията, пред която я представяте, ще зависи и ефективността на дадената рекламна кампания. Колкото по-добро ROI и ефективност, толкова по-добре.

Следете рекламите си непрекъснато!

Веднъж пуснали в действие рекламите е необходимо да ги следите и анализирате. Не е достатъчно просто да пуснете реклама някъде и да чакате. Постоянното следене и анализиране ще ви помогне да отсеете ефективните от неефективните реклами. Също така, ще ви помогне да подобрите кампаниите си, така че да постигнете по-голяма ефективност, за възможно най-ниска цена.